Projekty

Dark Oberon

Dark Oberon Open source multiplatformová strategická hra v štýle Warcraft II pod licenciou GPL. Má unikátnu grafiku - textúry sú vytvorené z fotografií reálnych plastelinových modelov. Je vysoko konfigurovateľná s možnosťou vytvárania vlasných máp, schém a rás.

Dark Oberon vznikol na Matematicko fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe ako spoločný projekt šiestich študentov. Pôvodnými autormi sú: Marián Černý, Peter Knut, Martin Košalko, Michal Král, Jiří Krejsa a Valéria Šventová.

V súčasnej dobe prebieha celková premena projektu do novej podoby, ktorá prinesie značné zlepšenia vo všetkých častiach aplikácie.

• C++ (Visual Studio 2005, gcc)
• 2002 - 2006

Stránky projektu

Gašparín CO2 Motors

Gašparín CO2 Motors Prezentácia CO2 motorov a mikro rádiových zariadení pre modely lietadiel.

• PHP, MySQL
• 2003 - 2006

Stránky projektu

Virtuálna realita

Virtuálna realita Interaktívna virtuálna hudobná sála s hudobnými nástrojmi (klavír, tubular bells). Na nástroje sa dá obmedzene hrať. Je možné nahrávať a prehrávať melódiu. Vypracovanie úloh predmetu Virtuální realita. Autormi sú: Peter Knut a Valéria Šventová.

• WRML, JavaSrcipt, JavaApplet
• 2003

Stránky projektu

Alpha-Blending

Alpha-Blending Kompozícia rastrových obrázkov na základe rôznych operácií skladania dvoch pixelov. Zápočtový program predmetu Pokročilá 2D počítačová grafika.

• C++ (Borland C++ Builder)
• 2003

Screenshot
Zdrojové súbory (1,11 MB)

SOL

SOL Simulácia obehu planét a hviezd pomocou Verletovho algoritmu. Zápočtový program predmetu Fyzika pro nefyziky II - Modely a realita.

• C++ (Borland C++ Builder)
• 2002

Screenshot
Aplikácia (339 KB)
Zdrojové súbory (365 KB)

Drtič

Drtič Program, ktorý pomáha napchať do hlavy slovnú zásobu a frázy. Jednotlivé slová si používateľ zadáva do svojej databázy, pričom si ich môže zaraďovať do viacerých skupín. Pri učení postupne prechádza slová zo zadanej skupiny a ohodnucuje ich známkami ako v škole. Slová s horším ohodnotením sa dostávajú skôr na rad a sú skúšané častejšie.

• Delphi
• 2001

Screenshot
Aplikácia (265 KB)
Zdrojové súbory (320 KB)

© 2006 – 2019
Peter Knut