Hlavná stránka | Úloha č. 1 | Úloha č. 2 | Úloha č. 3 | Úloha č. 4 | Úloha č. 5


Úloha č. 1 - Navigace ve VRML

Zadanie

Vytvořte ve VRML jednoduchý hudební sál ze základních geometrických těles. Na různých objektech (pódium, schůdky, stoly a stoličky) prezentujte základní navigační režimy:

Připravte nejméně 6 různých stanovišť pro názornou ukázku navigačních režimů. Stanoviště vhodně pojmenujte a zorganizujte do posloupnosti určující plynulou procházku sálem.

Každý člen týmu dále vymodeluje jednoduchý hudební nástroj. Velké nástroje budou stát na zemi, malé na stolech. Při výběru uvažujte budoucí rozšíření modelu nástroje o pohyb (animace) a interaktivní chování (hraní) s pomocí myši.

Riešenie

Zvonkohra
(tubular bells)
Klavír Hudobná sála Výsledná scéna

Popis riešenia

Zvonkohra sa skladá iba zo základných geometrických objektov ako sú kváder, valec a guľa. Klavír a hudobná sála naviac používajú indexovanú množinu. Vzhľad je nastavený pomocou farieb bez texúr. V hudobnej sále je vypnutá avatarova čelná lampa. Osvetlenie je zapezpečené pomocou dvoch radiálnych svetiel vzadu sály (osvetľujú celú sálu) a dvoch smerových svetiel vpredu (osvetľujú iba javisko). Umiestnenie svetiel je naznačené priesvitnými guľami v oblasti stropu.

Zvonkohra, klavír i hudobná sála sú implementované v samostatných súboroch ako prototypy (všetky sú bez parametrov) a naviac je v každom súbore hneď nadefinovaná scéna, ktorá využíva príslušný prototyp a má vlastné nastavenia (viewpointy a pod.)

Výsledná scéna sa nachádza opäť v samostatnom súbore. Využíva predošlé externé prototypy s vlastným nastavením avatara a virtuálnej prechádzky.

Podrobný popis modelu klavíra.