Hlavná stránka | Úloha č. 1 | Úloha č. 2 | Úloha č. 3 | Úloha č. 4 | Úloha č. 5


Úloha č. 5 - Java Applet

Zadanie

Vytvořte aplet v jazyce Java, který umístíte vedle VRML okénka či pod něj. Z uživatelského rozhraní apletu bude možno:

Zachovejte funkčnost panelu HUD.

Riešenie

Zvonkohra
(tubular bells)
Klavír Hudobná sála Výsledná scéna

Popis riešenia

Do prototypov zvonkohry a klavíra pribudli nasledujúce položky:

 eventIn SFBool  lightOn     # prijima stav lampicky nad nastrojom
 eventIn SFString playMelody   # prijima melodiu v podobe stringu (vsetky znaky musia byt VELKE)

Klavír i zvonkohra JavaScriptom spracujú reťazec prijatý pomocou playMelody nasledovne:

 1. Reťazec sa prevedie na pole tónov charakteristických pre nástroj, pričom sa vynechajú neplatné znaky,
 2. Následne sa spustí časovač, ktorý v pravidelných intervaloch prehráva postupne jednotlivé tóny melódie.

Vypisovanie do konzoly priehliadača bolo zrušené.

Výpisy skriptov: